ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 165,000,000 25.00
2. บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 165,000,000 25.00
3. นางปริญดา วงศ์วิทวัส 49,330,000 7.47
4. นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 49,000,000 7.42
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,074,900 6.22
6. นายประยงค์ วนิชสุวรรณ 32,990,000 5.00
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 12,570,000 1.90
8. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 9,562,800 1.45
9. กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 9,372,000 1.42
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค 8,189,400 1.24