ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.06 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
245,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.04 - 2.08