ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.54 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04 (-1.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
947,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.52 - 2.64