ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.84 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.71%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,731,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.82 - 2.94