ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.92 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,477,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.88 - 2.96