ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.30 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-4.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
311,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.30 - 2.38