ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.68 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,038,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.64 - 3.72