ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (4.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,814
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.36 - 2.64