ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

1.20 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.13 (12.15%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,282,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.08 - 1.20