ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.54 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
545,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.50 - 3.60