ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.42 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-3.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
914,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.40 - 2.56