ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.12 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
272,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.12 - 2.16