ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.08 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
271,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.04 - 2.08