ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.72 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.73%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
599,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.66 - 2.74

กิจกรรมของบริษัท

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

29 เม.ย. 2564 เวลา 14:00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดูเพิ่มเติม