ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

1.98 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04 (-1.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
156,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.98 - 2.08