ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

1.81 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.03 (1.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,001,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.78 - 1.84