ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

1.89 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.01 (-0.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
183,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.89 - 1.94