ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.26 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,912
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.24 - 2.30