ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.28 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (2.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
81,501
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.22 - 2.38