ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,246,734
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.48 - 3.56