ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.98 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
170,219
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.96 - 3.02