ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.22 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
152,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.20 - 3.26

กิจกรรมของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2565

13 ธ.ค. 2565 เวลา 13:15 - 14:00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูเพิ่มเติม