ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

1.30 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.17 (-11.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,277,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.18 - 1.35