ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.60 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04 (-1.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
365,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.60 - 2.66