ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.30 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
200
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.30 - 3.30