ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (2.46%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
801,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.50 - 2.66

กิจกรรมของบริษัท

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566

27 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดูเพิ่มเติม