ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.94 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04 (-1.34%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
121,801
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.94 - 2.98

กิจกรรมของบริษัท

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567

29 เม.ย. 2567 เวลา 14:00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดูเพิ่มเติม