ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.72 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04 (-1.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
321,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.70 - 2.74