ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.04 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
243,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.02 - 2.14