ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.36 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.42 (14.29%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,851,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.94 - 3.36