ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.64 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (2.33%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,975,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.58 - 2.64