ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.54 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.04 (1.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,077,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.50 - 2.62