ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.56 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.04 (1.59%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
157,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.52 - 2.56