ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.44 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.04 (1.18%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,061,635
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.20 - 3.44