ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.14 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (3.29%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
864,750
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.02 - 3.18