ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.40 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.06 (-2.44%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
562,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.40 - 2.48