ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

3.14 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
-