ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

2.56 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,233,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.56 - 2.66