ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

7.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.05 (-0.71%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,900,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.85 - 7.10