ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

6.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,108,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.90 - 6.00