ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

8.95 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (1.13%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,148,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.80 - 8.95