ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

8.15 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.05 (0.62%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
67,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.15 - 8.20