ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

7.15 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-1.38%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,121,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.10 - 7.25