ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

8.25 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (2.48%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,603,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.90 - 8.25