ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

5.15 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.17 (3.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,589,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.94 - 5.25