ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

12.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (4.35%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,230,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.30 - 12.00

กิจกรรมของบริษัท

งานประชุมสามัญผูู้ถือหุ้น 2561

26 เม.ย. 2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.
ณ ไบเทค บางนา ห้องประชุม 224-225

ดูเพิ่มเติม