ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

7.40 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.05 (-0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,426,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.40 - 7.50