ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

9.15 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (3.39%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,767,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.80 - 9.15