ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

9.30 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (1.09%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
129,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.25 - 9.45

กิจกรรมของบริษัท

งานประชุมสามัญผูู้ถือหุ้น 2561

26 เม.ย. 2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง Silk 1 - Silk 2 ชั้น 2
เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่มเติม