ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

8.10 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,720,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.90 - 8.25