ราคาหลักทรัพย์

ASAP : SET

7.20 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-1.37%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,990,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.20 - 7.35